L’educació moltes vegades va més enllà del que es puga treballar en una classe conjuntament amb la resta de companys. Hi ha alumnes que necessiten més motivació, nous reptes i que els seus coneixements s’amplien amb projectes il·lusionants per a seguir creixent com a bon alumnes.

Per aquest motiu, La Salle Alcoi ha apostat per una Aula d’Excel·lència, on alumnes amb potencial en distints camps educatius tenen llibertat per a investigar, crear, analitzar i estudiar en distints projectes que ells mateixa poden escollir i treballar. Certes curiositats no es poden resoldre en el dia a dia en classe, però sí en un espai conjunt on es respiren inquietuds comuns.

El diari electrònic Pagina66.com ha compartit una vesprada de treballs en aquesta iniciativa educativa i en el vídeo es poden veure exemples de projectes que els mateixos alumnes han creat i estan portant endavant. A més, els hem preguntat a tots i cadascun d’ells què significa formar part d’aquesta Aula d’Excel·lència. En què treballaran? Què ens hauran respost? No dubtes en mirar aquest vídeo d’una idea de la qual molts podrien prendre nota.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.