Al llarg de tot Educació Infantil anam treballant els diferents Programes La Salle (PLS): capacitats, circuits, sensor… però n’hi ha un que és específic del darrer curs d’Infantil, és el Crea. És un programa pensat per desenvolupar la creativitat, el pensament flexible i abstracte, l’alternativa múltiple, l’empatia i la cooperació entre iguals. En feim una sessió setmanal alternant diferents tipus d’activitats: creart, creamusic, imatges ambigües i dibus. Totes elles tenen en comú que no són pautades i serveixen per potenciar la part més creativa i emocional.

Durant el Creart cada grup cooperatiu ha de fer una obra d’art a partir de les peces desordenades d’una obra d’art famosa i li han de posar un títol, una vegada han acabat es fa una posada en comú de totes les obres que han creat i  per finalitzar el mestre els mostra l’obra d’art original anomenant el títol i l’autor. 

El Creamusic consisteix en interpretar a través del dibuix el que ens suggereix una música determinada, a cada sessió la música va variant (alguna vegada és més dinàmica, d’altres més tranquil·la…). Anam dibuixant en silenci mentre escoltam la música.

Quan feim Imatges Ambigües els mostram una imatge peculiar o curiosa que pot tenir diverses interpretacions i ells han d’explicar per ordre que creuen que està passant a la làmina. Recalcant tot el temps que totes les versions són igual de bones.

Els Dibus consisteix en crear una història entre tots a partir d’un dibuix o una paraula que ells trien i després la resta del grup va continuant fins arribar a un final. Es fa un mural on els nins i nines van dibuixant i escrivint allò que han pensat.

Traducir »